Υπηρεσίες

Οι παρακάτω υπηρεσίες προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες σου:

  • Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων
  • Συμβουλευτική ενηλίκων
  • Βιωματικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Διαδικτυακές συνεδρίες για ανθρώπους που ζουν εκτός Αθηνών ή αντιμετωπίζουν δυσκολία στις μετακινήσεις.

Ενδεικτικά θέματα για τα οποία μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου:

Άγχος, κατάθλιψη, συναισθηματικές δυσκολίες, κρίσεις πανικού, διαχείριση θυμού, εργασιακό stress, δυσκολίες στις διαπροσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις, δυσκολία αντιμετώπισης της καθημερινότητας, προσωπική ανάπτυξη, χρόνια νοσήματα, ψυχοσωματικά συμπτώματα, απώλεια και πένθος.