Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Η Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας καθώς και να έρθουμε σε επαφή με τις ουσιαστικές ανάγκες και επιθυμίες μας. Μας βοηθά να βάλουμε σε σειρά τις σκέψεις μας, να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας και να βρούμε νέους τους τρόπους να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής ώστε να προχωράμε προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε.

Έχει σκοπό, όπως κάθε μορφή ψυχοθεραπείας, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε τόσο ψυχολογικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε όσο και ζητήματα καθημερινότητας ή γεγονότα που μας επηρεάζουν και μας δυσκολεύουν.

Ουσία της υπαρξιακής θεραπείας και κύριος θεραπευτικός παράγοντας είναι η θεραπευτική σχέση, που καλλιεργείται μέσα από την πραγματική και ειλικρινή συνάντηση δύο ανθρώπων, του θεραπευτή και του θεραπευόμενου.

Είναι μία μέθοδος στενά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία και σε συνδυασμό με την επιστημονική έρευνα και πρακτική εφαρμόζει τις πολύτιμες φιλοσοφικές ιδέες του Υπαρξισμού στην καθημερινή ζωή. Βασίζεται κυρίως, στη φαινομενολογία, μία φιλοσοφική μέθοδο, που αποφεύγει τις ερμηνείες από μέρους του θεραπευτή και λαμβάνει περισσότερο υπόψη της την εμπειρία και την αλήθεια του θεραπευόμενου για το πώς βιώνει αυτά που τον απασχολούν, προκειμένου, με τη βοήθεια του πρώτου, να μπορέσει να τα κατανοήσει και να τα διαχειριστεί.

Ανήκει στις ανθρωπιστικές ψυχοθεραπευτικές σχολές και ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν την ύπαρξη. Η ελευθερία, το νόημα της ζωής, η υπαρξιακή μοναξιά, η θνητότητα, η ευθύνη και το ότι βρισκόμαστε συνεχώς μέσα στον κόσμο, είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα υπαρξιακά ζητήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι όλοι οι άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία, όλοι είμαστε πλαισιωμένοι από ορισμένα δεδομένα, όπως ο τόπος, ο χρόνος και το φύλο γέννησης, τα βιολογικά χαρακτηριστικά μας, η οικογένειά μας, το γεγονός ότι είμαστε πάντα σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Τα δεδομένα αυτά, όπως και όλα τα δεδομένα που θα παρουσιάζονται στην διάρκεια της ζωής μας, αν και δεν αλλάζουν, μας προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες προς επιλογή.

Ενώ ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα δεδομένα και τις συνθήκες της πραγματικότητας, συνεχώς καλούμαστε να επιλέξουμε τον τρόπο που ζούμε. Ως παιδιά αδυνατούμε να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας. Καθώς όμως ενηλικιωνόμαστε, μπορούμε να γίνουμε υπεύθυνοι τόσο για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρελθόν και την προσωπική μας ιστορία, όσο και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε αυτά που συμβαίνουν στο παρόν και όσα φανταζόμαστε για το μέλλον.

Βρισκόμενοι σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγής και εξέλιξης, τόσο βιολογικής όσο και ψυχικής, έχουμε τη δυνατότητα, να καταλάβουμε τις πρώιμες εμπειρίες μας, τις δυναμικές της οικογένειάς μας και να γνωρίσουμε καλύτερα το παρελθόν μας από διαφορετική ματιά, αυτή του ενήλικου εαυτού μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τα τραύματα του παρελθόντος με μεγαλύτερη δύναμη.

Στόχος της υπαρξιακής θεραπείας είναι να μας βοηθήσει να σχετιζόμαστε αρμονικότερα με τους άλλους, με το να αναγνωρίζουμε και να υπερασπιζόμαστε, τόσο την ελευθερία να επιλέγουμε με ποιον τρόπο θέλουμε ζούμε, όσο και την ευθύνη που κουβαλάει μαζί της αυτή η ελευθερία.

Προσφέρει το χώρο και το χρόνο ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας και αφού κατανοήσουμε, να διαχειριστούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, τα συναισθήματά μας, τις άσχημες σκέψεις, τα συμπτώματα και τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές.

Δύσκολα συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, πανικού, θυμού ή ψυχοσωματικά συμπτώματα που μας ταλαιπωρούν, συχνά αποτελούν έναν συναγερμό που θέτει σε λειτουργία ο οργανισμός μας για κάτι που χρειάζεται να αλλάξουμε ή να προσέξουμε. Η αρχική, λοιπόν, δυσκολία μπορεί να γίνει πολύτιμη ευκαιρία να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο εαυτός μας και πώς να τον φροντίσουμε.

Πολλές φορές μπορεί να νιώθουμε εγκλωβισμένοι και ανήμποροι να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία έχει σκοπό να μας βοηθήσει να δούμε τη ζωή με νέα μάτια, αποδεχόμενοι τις δυσκολίες της και τα όριά μας, εξερευνώντας τις επιλογές που μας προσφέρονται και βοηθώντας μας να νιώσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δύναμη ώστε να προχωρήσουμε προς αυτές.